Marike Steeman (1948), drs. Gezondheidswetenschappen; psychoanalytisch psychotherapeut / supervisor / docent (Transference Focused Psychotherapie) en beeldend kunstenaar.

Psychologie

Na de studie Gezondheidswetenschappen / GVO aan de Universiteit Maastricht startte ik samen met twee collega's een bureautje Ouderschap in Beweging, waarbij trainingen aan ouders over roldoorbrekend opvoeden centraal stond. Vandaaruit werd ik gevraagd bij de GGZ om als preventiewerker oudercursussen te komen geven. Zo rolde ik als vanzelf in de hulpverlening, volgde de psychotherapieopleiding en werkte 25 jaar lang in een ggz-instelling met als specialisatie: Transference Focused Psychotherapie.

Sinds 2010 combineer ik Psychoanalyse en Kunst op diverse manieren (onderwijs, voordrachten en exposities) vanwege de overlap en parallelprocessen van deze twee disciplines.                          Kunst begrijpen vanuit de overdracht met behulp van het TFP-E model (Transference Focused Psychotherapie-Extended). Zie agenda.

Beeldende kunst

Als jonge moeder en student aan de UM begon ik met tekenen, het maken van portretjes van klei en olieverfwerk op doosjes, geïnspireerd door de studie Gezondheidswetenschappen en het leven zelf.

De behoefte mijzelf beeldend uit te drukken groeide door het werk in de hulpverlening en inzichten in de vroege ontwikkeling van kleine kinderen. Parallelle symbolen en metaforen vond ik tijdens het tuinieren terug in de natuur.

In 2002 volgde ik alsnog een kunstopleiding, de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten Bilzen, en ontving bij afstuderen in juni 2007 een academieprijs.

In 2010 verschenen 3 boekjes (blurb.com).